"İnternet Sitemize Hoşgeldiniz!"

Çünkü Müjde’den utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin –önce Yahudiler’in, sonra Yahudi olmayanların– kurtuluşu için Tanrı gücüdür. - Aziz Pavlus'ten Romalılar'a

Aziz Pavlus

Ancak Kutsal Ruh, beni zincirler ve sıkıntıların beklediğine dair her kentte beni uyarıyor. Canımı hiç önemsemiyorum, ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa’dan aldığım görevi, Tanrı’nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım.

İsa Mesih’in Kurtuluş Müjdesi

İnsan başlangıçta mükemmel yaratıldı…
İnsan iradesini kullanacak şekilde özgür olarak yaratıldı…
Ancak insan Tanrı’nın sözünü dinlemeyerek günaha düştü…
Günah, insanın Tanrı’yla ilişkisini koparan nedendir…
Tanrı’yla kopan ilişkiyi yeniden başlatacak çözüm:”Kurban”…
Tanrı’yla yeniden barışmak için İsa Mesih’i Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak kabul etmeliyiz…

İncil Neden Tebliğ Ediliyor?

İncil 2000 yıldır tebliğ ediliyor; çünkü: Tanrı size elini uzatıyor, Bu tebliğ sizin kurtuluşunuz için Tanrı’nın buyruğudur, İsa Mesih hizmetine tebliğ ile başladı, İncil’i tebliğ etmek Tanrı’nın verdiği bir sorumluluktur, Sizi seven Tanrı, Sizleri seven bizler de